Có 1 kết quả:

phát cuồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi điên.

Một số bài thơ có sử dụng