Có 1 kết quả:

phát tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập được sự nghiệp, để lại cho đời. » Nhà Lê phát tích từ đâu nhỉ « ( Thơ cổ ).