Có 1 kết quả:

phát điện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo ra sức điện để dùng. Td: Phát điện cơ ( máy phát điện ).