Có 1 kết quả:

bạch thủ thành gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tay trắng tự lực làm nên sự nghiệp. ☆Tương tự: “bạch thủ khởi gia” 白手起家.