Có 1 kết quả:

bạch trọc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một tên chỉ bệnh lậu, ra mủ trắng đục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ bệnh lậu, ra mủ trắng đục.