Có 1 kết quả:

bạch tì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên của một chất bột độc màu trắng, tức Tì sương.