Có 1 kết quả:

bạch phàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phèn trắng, phèn chua.