Có 1 kết quả:

bạch chủng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giống người da trắng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống da trắng. Chỉ giống người Âu châu.

Một số bài thơ có sử dụng