Có 1 kết quả:

bạch mễ

1/1

bạch mễ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. gạo trắng
2. gạo tẻ