Có 2 kết quả:

bạch nghĩbạch nghị

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Con mối. § Tên chỉ chung loài côn trùng có cánh. Có khoảng một ngàn chín trăm giống, sinh sản ở vùng nhiệt đới và gần nhiệt đới, hình trạng giống kiến càng, thân thể mềm, thường ăn chất gỗ.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ con mối, trông giống con kiến màu trắng ( leucotermes speratus ).

Một số bài thơ có sử dụng