Có 1 kết quả:

bạch khai thuỷ

1/1

Từ điển phổ thông

nước đã đun sôi