Có 1 kết quả:

bạch vân hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làn mây trắng, chỉ nơi tiên ở.

Một số bài thơ có sử dụng