Có 1 kết quả:

bạch xỉ thanh mi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Răng trắng mày xanh. Chỉ thời tuổi trẻ.