Có 1 kết quả:

bách hợp khoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loài cây như hoa huệ.