Có 1 kết quả:

bách niên giai lão

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chúc tụng vợ chồng hòa mục trăm năm cùng già. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Chỉ nguyện nhĩ môn phu thê bách niên giai lão, đa tử đa tôn” 只願你們夫妻百年偕老, 多子多孫 (Đệ nhị thập nhất hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trăm năm cùng già. Chỉ tình vợ chồng bền chặt. Thường dùng lời chúc trong đám cưới.