Có 1 kết quả:

bách nhật hồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên khác của “tử vi” 紫薇. § Cây mùa hè nở hoa tía hoặc đỏ, tới mùa thu mới tàn, nên có tên là “bách nhật hồng” 百日紅.