Có 1 kết quả:

bách khoa từ điển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bộ từ điển tóm lược các kiến thức về khoa học, kĩ thuật, văn chương, nghệ thuật. ☆Tương tự: “bách khoa toàn thư” 百科全書.