Có 1 kết quả:

bách hoa tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu tiên, cất bằng trăm loại hoa. Chỉ thứ rượu cực quý.

Một số bài thơ có sử dụng