Có 1 kết quả:

tạo giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả bồ kết, thời xưa dùng nấu lên, nấu nước nhờ có bọt mà gội đầu cho sạch và thơm.