Có 1 kết quả:

cao đình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Núi “Cao Đình” 皋亭 ở tỉnh Chiết Giang. Thời Nam Tống là cửa ải phòng thủ “Lâm An” 臨安 (tức “Hàng Châu” 杭州 ngày nay).