Có 1 kết quả:

cao nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng 5 âm lịch.