Có 1 kết quả:

bì chi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mồ hôi nhờn, mồ hôi dầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mồ hôi nhờn ( coi như mỡ của da ).