Có 1 kết quả:

ích trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài sâu bọ làm lợi ( tằm nhả tơ, ong làm mật ).