Có 1 kết quả:

giám mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi sóc chăn nuôi, tên một chức sắc trong Cơ đốc giáo ( Evêque ), coi như người chăm sóc đàn con chiên.

Một số bài thơ có sử dụng