Có 1 kết quả:

giám hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay thế cha mẹ của đứa trẻ mồ côi hoặch xa gia đình, để coi sóc đời sống và che chở cho chúng.