Có 1 kết quả:

mục hạ vô nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dưới mắt không người, chỉ sự khinh người, tự phụ.