Có 1 kết quả:

mục kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Mục kích 目擊.

Một số bài thơ có sử dụng