Có 1 kết quả:

tỉnh thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi dân chúng tụ tập buôn bán đông đúc tại một tỉnh.