Có 1 kết quả:

tỉnh lị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đặt cơ quan hành chánh coi sóc toàn tỉnh, dân cư tụ tập buôn bán sinh hoạt đông đảo.