Có 1 kết quả:

diệu tiểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé. Nhỏ nhặt.