Có 1 kết quả:

mi nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng lưỡi liềm, cong như lông mày.

Một số bài thơ có sử dụng