Có 1 kết quả:

chân ngôn tông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một tông phái Phật giáo, từ thế kỉ thứ bảy, lưu hành ở Trung Quốc (đời Đường), Tây Tạng, Nhật Bổn, v.v. § Còn gọi là “Bí mật giáo” 祕密教, “Mật giáo” 密教, “Kim cương thừa” 金剛乘.