Có 1 kết quả:

chân diện mục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình thái, mặt mày vốn có xưa nay. ◇Tô Thức 蘇軾: “Bất thức Lư San chân diện mục, Chỉ duyên thân tại thử san trung” 不識廬山真面目, 只緣身在此山中 (Đề Tây Lâm bích 題西林壁) (Tại sao) không biết được hình trạng thật xưa nay của núi Lư, Chỉ là vì thân mình ở ngay trong dãy núi ấy (tức là bị hạn hẹp từ góc cạnh nhìn của mình).

Một số bài thơ có sử dụng