Có 1 kết quả:

nhãn khán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mắt nhìn. § Cũng như nói: “nhãn kiến” 眼見, “mục đổ” 目睹. ◇Vương Tích 王績: “Nhãn khán nhân tận túy, Hà nhẫn độc vi tỉnh” 眼看人盡醉, 何忍獨為醒 (Quá tửu gia 過酒家).
2. Khoanh tay ngồi nhìn, bỏ mặc. § Thường dùng đối với sự tình phát sinh hoặc tiến triển không như mong muốn. ◇Đinh Linh 丁玲: “Tha hoành thụ thị tự tác tự thụ (...) ngã bất năng nhãn khán tha thụ khổ” 他橫豎是自作自受(...)我不能眼看他受苦 (Đoàn tụ 團聚).
3. Lập tức, liền bây giờ, vụt chốc. § Cũng như “mã thượng” 馬上. ◎Như: “nhãn khán tựu yếu hạ vũ liễu” 眼看就要下雨了 trời sắp mưa liền bây giờ. ◇Lục Du 陸游: “Lạc sự nhãn khan thành tạc mộng, Quyện du tâm phục tác suy ông” 樂事眼看成昨夢, 倦游心伏作衰翁 (Ngôn hoài 言懷).

Một số bài thơ có sử dụng