Có 1 kết quả:

chúng khẩu nhất từ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đông người nhưng một lời, có cùng quan điểm hoặc ý kiến.