Có 1 kết quả:

thuỵ ý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảm giác buồn ngủ. ◇W.B Yeats: “Đương nhĩ lão liễu, đầu bạch liễu, thụy ý hôn trầm” 當你老了, 頭白了, 睡意昏沉 (Đương nhĩ lão liễu 當你老了, Viên Khả Gia phiên dịch 袁可嘉翻譯) When you are old and grey and full of sleep.