Có 3 kết quả:

giangiánnhàn
Âm Hán Việt: gian, gián, nhàn
Tổng nét: 17
Bộ: mục 目 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨フ一一丨フ一一丨フ一一
Thương Hiệt: BUANA (月山日弓日)
Unicode: U+77B7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: jiān, jiàn, xián
Âm Nôm: dớn
Âm Quảng Đông: gaan3

Tự hình 2

Dị thể 3

1/3

gian

phồn thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dò xem, dòm xem.

gián

phồn thể

Từ điển phổ thông

dòm xem, dò xem

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dòm xem, dò xem. ◇Mạnh Tử 孟子: “Ngô tương gián lương nhân chi sở chi dã” 吾將瞷良人之所之也 (Li Lâu hạ 離婁下) Ta hãy đi dòm xem chồng ta đi những đâu.

Từ điển Thiều Chửu

① Dòm xem, dò xem.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa mắt nhìn — Một âm là Nhàn. Xem Nhàn.

nhàn

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngước mắt lên — Trừng mắt. Trợn mắt — Một âm là Gián. Xem Gián.