Có 1 kết quả:

quắc thước

1/1

quắc thước

giản thể

Từ điển phổ thông

già mà vẫn khoẻ mạnh