Có 1 kết quả:

mâu thuẫn

1/1

mâu thuẫn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mâu thuẫn

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa tương truyền có người bán “mâu” 矛 (một loại giáo cán dài) và “thuẫn” 盾 (cái mộc), hai thứ vũ khí có công dụng trái ngược nhau. Người đó khoe rằng “thuẫn” của mình chắc chắn không vật gì đâm thủng. Sau lại khoe “mâu” của mình đâm vật gì cũng được. Có người hỏi nếu đem “mâu” và “thuẫn” đang bán đó thử đối chọi với nhau thì kết quả ra sao. Người bán binh khí đuối lí không trả lời được (điển trong “Hàn Phi Tử” 韓非子, “Nan thế” 難勢). Sau chỉ lời nói hoặc hành vi tự trái ngược nhau. § Cũng viết là “mâu thuẫn” 矛楯.
2. Trong lí luận học, chỉ một khái niệm hoặc mệnh đề không thể cùng lúc vừa thật vừa giả được. ☆Tương tự: “để xúc” 抵觸. ◎Như: “tha đích thuyết từ tiền hậu mâu thuẫn, bất hợp la-tập” 他的說詞前後矛盾, 不合邏輯 lời nói của anh ấy trước sau mâu thuẫn, không hợp logic.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dáo và cái lá chắn. Dáo thì đâm, lá chắn thì đỡ, chỉ sự trái ngược nhau — Hàn phi tử: Nước Sở có người bán cái mâu và cái thuẫn. Y khoe rằng: Cái mâu của tôi rất nhọn bất cứ cái gì cũng có thể đâm thủng được cả, đến khi quảng cáo cho cái thuẫn thì y nói: Cái thuẫn của tôi có thể ngăn cản mọi thứ binh khí. Có người hỏi: Nay nếu dùng cái mâu của anh để mà đâm cái thuẫn của anh thì sao? Người kia không thể đáp được. » Anh em mâu thuẫn hai bề « ( Đại Nam Quốc Sử ).

Một số bài thơ có sử dụng