Có 1 kết quả:

căng công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khoe khoang công trạng. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Căng công bất lập, hư nguyện bất chí” 矜功不立, 虛願不至 (Tề sách tứ 齊策四) Khoe công thì không thành, nguyện vọng hão huyền thì không đạt.