Có 1 kết quả:

căng mẫn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xót thương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xót thương.