Có 1 kết quả:

thạch cao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thứ loại khoáng chất màu trắng.