Có 1 kết quả:

sa nang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạ dày loài chim, gà, có thể tiêu hoá được cả sạn ( Jabot, Gizzard ).