Có 1 kết quả:

sa dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tắm trong cát, tức vùi mình trong cát, nói về loài chim đà điểu, khi gặp nguy hiểm chỉ biết vùi đầu trong cát — Chỉ hành động ngu xuẩn hèn nhát, chỉ mong tránh được tai hoạ trước mắt mà không cần biết tới vạ lớn sau lưng.