Có 1 kết quả:

sa nhãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh đau mắt hột, trong mắt như có sạn, cộm lên ngứa ngáy khó chịu ( Tiachome ).