Có 1 kết quả:

phá qua

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con gái đến mười sáu tuổi gọi là “phá qua” 破瓜, vì chữ “qua” 瓜 giống hình hai chữ “bát” 八, tức mười sáu.
2. Con gái giao hợp lần đầu. ◇Cảnh thế thông ngôn 警世通言: “Na Đỗ Thập Nương tự thập tam tuế phá qua, kim nhất thập cửu tuế, thất niên chi nội, bất tri lịch quá liễu đa thiểu công tử vương tôn” 那杜十娘自十三歲破瓜, 今一十九歲, 七年之內, 不知歷過了多少公子王孫 (Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương 杜十娘怒沉百寶箱) Cô Đỗ Thập Nương ấy từ mười ba tuổi đã "phá qua", nay mười chín tuổi, trong vòng bảy năm, không biết trải qua bao nhiêu vương tôn công tử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ Qua vỡ ra, thành hai chữ Bát 八, hai chữ Bát cộng lại là 16, chỉ người con gái 16 tuổi.

Một số bài thơ có sử dụng