Có 1 kết quả:

phá đề

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đầu, giới thiệu điều muốn nói.