Có 1 kết quả:

giáp thạch

1/1

giáp thạch

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đất thuộc thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc