Có 1 kết quả:

kiều đầu

1/1

kiều đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

tên một vùng đất ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc