Có 1 kết quả:

bích câu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngòi nước biếc — Tên đất ở ngoại ô thành Thăng Long vào đời Lê. Bích câu kì ngộ có câu: » Thành tây có cảnh Bích câu, có hoa góp lại một bầu xinh sao «.

Một số bài thơ có sử dụng